Design a site like this with WordPress.com
Pradėkite

Česlovo Milošo amžius

Synopsis

Dokumentinis filmas, skirtas lietuvių kilmės lenkų poeto šimtmečiui atminti. Trijose filmo dalyse režisierius Juozas Javaitis drauge su kūrybine grupe bando atskleisti šios unikalios (at)minties figūros gyvenimo bei kūrybos sluoksnius: poeto gimtinės reginius gimtuosiuose Šeteniuose Lietuvos centre, istorinių sukrėtimų persisunkusią epochos panoramą bei dvasiškai komplikuotą grįžimą į Lietuvą po ilgesingų egzodo dešimtmečių.

„Česlovo Milošo amžiuje“ Nobelio literatūros premijos laureatas, panašiai kaip ir gyvenime, atlieka diplomato rolę – tiek dėl savo priklausymo daugiau nei vienai kultūrai, tiek dėl neslepiamo jautrumo etninio susiskaldymo apologetams.

Oponentu abejose Atlanto pusėse Č. Milošą padarė ne tik siekis atskleisti totalitarinio režimo Sovietų sąjungoje baisumus, bet ir atsidavimas tiesai bei pasiryžimas visuomet, visomis išgalėmis ją ginti. Taigi, jau vien šia prasme Česlovas Milošas yra nepatogi figūra tiek lietuviams, tiek lenkams, tiek ir visiems tiems, kurie siekia savaip interpretuoti realybę.

Epochos, kurios liudytojai mes visi esame, stebėsena rodo, jog realybės deformacijos ir proto pavergimo technikos yra ne mažesnė aktualija šiandien nei tuomet, kai „Pavergtąjį protą“ (1953) rašė jo autorius.

„Visų pirma, Česlovas Milošas buvo tiesos žmogus, labai jautriomis antenomis tiesai apčiuopti. Bendraujant jo veidas beveik nieko nepasako (juk dirbo diplomatu), tačiau savo tekstuose jis labai atviras. Č. Milošas labai vyriškas, santūrus, su turtingu vidiniu gyvenimu, kupinas išminties – gyvenimo patyrimo ir išsilavinimo, apsiskaitymo. Pasakodamas, o ypač rašydamas geba bet kokią gyvenimo detalę, net kasdienį įvykį, pateikti taip, kad trumpame tekste sutelpa istorinės, geografinės, socialinės, filosofinės epochos ir erdvės,” – sako filmo režisierius J. Javaitis. Autorius priduria, jog vienas filmo tikslų yra pateikti išsamesnį Č. Milošo portretą.

Kūrybinė komanda

Scenarijaus autoriai Juozas Javaitis, Pranas Morkus

Režisierius Juozas Javaitis

Operatorius Donatas Buklys

Kompozitorius Ignas Juzokas

Montažo režisierius Romuald Lavrynovič

Prodiuserė Teresa Rožanovska