Design a site like this with WordPress.com
Pradėkite

RAUDONA LINIJA

Laidos aprašymas

Raudona linija”  – tai tęstinė, interaktyvi TV pokalbių laida, kurioje analizuojamos Rytų Europos aktualijos, pasirengimas nekonvenciniam karui, ES bei NATO saugumas ir ateitis. Laidoje dalyvauja oficialūs ir neoficialūs Ukrainos, Lietuvos valstybių atstovai, Rusijos opozicijos nariai, ES parlamentarai, kariškiai, žymūs visuomenės veikėjai, reikšmingų įvykių liudininkai, bylojantys apie Rusijos agresiją, karinius veiksmus, analizuojantys netekčių, kruvinų praradimų priežastis. Prognozuojami įvykiai, analizuojamos perspektyvos, galimi neramumų scenarijai.

Didelis dėmesys bus skiriamas tautinės nesantaikos kurstymo mažinimui, informavimui apie mėginimus kiršinti lietuvių, žydų, lenkų, rusų tautas, kenkiant Lietuvos prestižui, užsienio politikai ir keliant grėsmę valstybingumui.

Kūrybinė komanda

Laidos autorius Mindaugas Sėjūnas

Laidos vedėjas Viktoras Jakovlevas

Režisierius Romuald Lavrynovičius

Operatorius Andrius Seliuta, Mykolas Alekna, Gvidas Kovėra

Prodiuserė Teresa Rožanovska